Privacy verklaring

Bij Negenmaandenkalender, toegankelijk via ninemonthscalendar.com, is een van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleid document bevat soorten informatie die wordt verzameld en vastgelegd door Negenmaandenkalender en hoe we het gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Deze Privacy Policy is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Negenmaandenkalender. Dit beleid is niet van toepassing op enige informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen
De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken, en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons toestuurt, en eventuele andere informatie die u wenst te verstrekken.

Als u een bestelling plaatst voor een product, ontvangen wij de bestelgegevens met inbegrip van uw naam, e-mailadres, adres. Uw betalingsgegevens worden niet door ons opgeslagen, maar afgehandeld door onze betalingsprovider Mollie.

Wanneer u zich registreert voor een Account, kunnen wij u vragen om uw contactinformatie, waaronder zaken als naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken
Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder meer om:

  • - onze website beschikbaar te stellen, te exploiteren en te onderhouden
  • - onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
  • - Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
  • - Ontwikkelen van nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit
  • - met u te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, onder meer ten behoeve van de klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verschaffen, en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • - Stuur u bestelde producten
  • - U emails sturen
  • - Fraude opsporen en voorkomen
  •  

Logbestanden
Negenmaandenkalender volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden loggen bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een deel van de analytics van hostingdiensten.

De door logbestanden verzamelde informatie omvat internet protocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina's, en mogelijk het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is.

Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van gebruikers op de website en het verbeteren van de veiligheid van de website.

Advertentiepartners Privacybeleid
Third-party ad servers of ad-netwerken maken gebruik van technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die worden weergegeven op Negenmaandenkalender, die rechtstreeks worden verzonden naar de browser van gebruikers. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten, om de veiligheid te verbeteren, om uw accounts te traceren en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat Negenmaandenkalender geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden in onze cookiebeleid.

Derden die gegevens verwerken

Negenmaandenkalender maakt gebruik van diensten van de volgende derde partijen die mogelijk gegevens verwerken:

- Mailchimp verwerkt voor het versturen van e-mailcampagnes, uw e-mailadres. Negenmaandenkalender heeft ingestemd met de algemene voorwaarden van Mailchimp en daarmee de verwerking van gegevens door een derde partij.

- Google Analytics wordt gebruikt voor het bijhouden van website bezoekers. IP's worden geanonimiseerd, Google Analytics heeft geen toestemming om gegevens te verzamelen voor advertenties en andere diensten eventuele andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies worden niet gebruikt en een bewerker. Met Google Analytics is tevens een verwerkersovereenkomst gesloten.

- Make it WorkPress voor het hosten van de website, die de inhoud verwerkt van e-mails die vanuit de website worden verzonden en serverlogs opslaat.

- Mollie voor het verwerken van betalingen.

Privacybeleid van derden
Het Privacybeleid van Negenmaandenkalender is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Dus, adviseren wij u om de respectieve Privacy Beleid van deze derde partij ad servers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties omvatten.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Voor meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers, kunt u terecht op de respectieve websites van de browsers.

CCPA-privacyrechten (verkoop mijn persoonlijke gegevens niet)
Onder de CCPA, naast andere rechten, hebben Californische consumenten het recht om:

- Verzoek aan een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verzamelt, om de categorieën en specifieke persoonsgegevens bekend te maken die een bedrijf over consumenten heeft verzameld.

- Een bedrijf te verzoeken alle persoonlijke gegevens over de consument die het heeft verzameld, te wissen.

- Eis dat een bedrijf dat persoonsgegevens van consumenten verkoopt, de persoonsgegevens van de consument niet verkoopt.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming
Wij willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht om ons te verzoeken de informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U hebt ook het recht om te verzoeken dat wij de informatie die volgens u onvolledig is, aanvullen.

Het recht om gegevens te laten wissen - U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U hebt het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht te verzoeken dat wij de door ons verzamelde gegevens onder bepaalde voorwaarden overdragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen.

Informatie voor kinderen
Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

Negenmaandenkalender verzamelt niet bewust enige Persoonlijk Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten sterkste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Wij zijn op vakantie van 9-27 juni. Uw bestelling wordt verzonden in de week van 28 juni, wanneer we terug zijn.